Mi a boldogság titka?

„A boldogság nem valami mulandó dolog, amelyik jön és megy – mondja Bert Hellinger –, egyetlenegy boldogság van, amely velünk is marad.”
A boldogságunk azonban összefüggésben áll többek között azzal is, hogy miképpen viszonyulunk a gyökereinkhez, a kiteljesedését ugyanis gyakran akadályozzák legfontosabb kapcsolataink megoldatlan problémái.
A „Maradandó boldogság” című könyvben Bert Hellinger – a családfelállítás jól bevált módszerének alapján – rávilágít a családi problémák valódi okaira és áttekinti, hogy a problémák megoldása miképpen segíti elő a – partnerünkhöz, szüleinkhez, illetve gyermekeinkhez fűződő – kapcsolataink sikerét.
A közérthetően megfogalmazott magyarázatokat konkrét példák egészítik ki, amelyek érzékletesen szemléltetik, hogy miképpen találhatunk rá a boldogságra, amely azután velünk is marad – mert jól érzi magát velünk.

Impresszum
Készült a „Glück, das bleibt” című hangoskönyv
és annak azonos című írott változata alapján.
Fordította és szerkesztette: Tóth Péter
A borítót tervezte: Keszthelyi Julianna
Tipográfia: www.moira22.hu