Az ebben a könyvben összegyûjtött mondások és rövid történetek ihletõje maga az élet. A terápiás munka folyamatában − a megoldásért vívott küzdelemben − születtek, illetve úgy, hogy baráti beszélgetések során villant fel elõttem hirtelen egy-egy addig rejtve maradt összefüggés.
E mondások és rövid történetek egyike-másika az elsõ pillanatban talán összezavar bennünket, ugyanis ellentmondanak a szokásos logikának és következetességnek. Késõbb azonban − ha engedjük õket, hogy hassanak ránk −, a logikai korlátok meghaladásával ráérzünk a bennük rejlõ értelemre, amelyet sem magyarázatokkal világossá tenni, sem ellenvetésekkel megingatni nem lehet, és amely így azután már fogva tart bennünket.

 

Bert Hellinger

 

Impresszum

Kiadó: Moira Kiadó
A mű eredeti címe: Verdichtetes
Fordította és szerkesztette: Tóth Péter
A könyvet tervezte: Tóth Julianna

Tipográfia: www.moira22.hu