„Kilépsz a napfénybe, és máris világos van.”

„Az intuíció mindig hirtelen jön, csak a gondolkodáshoz szükségeltetik idő.”

Bert Hellinger

Az önismeret, mint a teljes élet kapuja

Az önismereti rendszerek mindegyike másfajta fejlődési utat kínál önmagunk feltérképezésére. Jó ez a sokféleség, mert mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb módszert.

Egyik módszer sem kizárólagos érvényű, hanem csupán egy lehetőség a többi közül. Minden módszernek ugyanakkor megvan a saját hatóterülete. Ha a számunkra legmegfelelőbb módszert szeretnénk megtalálni, szükséges tudnunk, hogy mi az, amin változtatni akarunk, mi a célunk. Bármelyik úton is indulunk el azonban, kizárólag akkor juthatunk előre, ha őszinték vagyunk önmagunkhoz.

Sokan úgy vélik, hogy a problémáink a szüleinktől erednek. Ha ugyanis ők jobbak lettek volna, akkor nekünk is jobb lenne. Különös egy elképzelés ez, hiszen minden fejlődés akadályokon és hibákon keresztül bontakozik ki igazán. A javunkra válnak a szüleink hibái és mindaz, amit gyermekkorunkban talán csak nagy nehézségek árán voltunk képesek elviselni. Ezek a terhek adnak lehetőséget a fejlődésre, hogy erőt merítsünk a valódi életre - írja Bert Hellinger.

Ha a nehézségeinket feladatként, illetve további fejlődési lehetőségként szemléljük, több esélyünk van a megoldásra, mintha problémának nevezzük őket. A „probléma” elnevezéssel máris negatívan ítéljük meg a helyzetünket: „Olyan dolog ez, amit nem akarok.” Ha azonban valamivel szemben állunk, akkor az csak harcot és ellenállást szülhet, megoldást a legkevésbé. Ez a harc pedig – amelyben nem nyerhetünk –, hosszútávon felemészt bennünket. A problémától való megszabadulás nem lehet cél, mert elérhetetlen. A nehézségek megoldása ugyanakkor nem csupán az elhatározásunkon múlik. Nem elég csak beszélni róla, vagy panaszkodni miatta. Attól még senkinek sem változott meg az élete, hogy mesélt másoknak a „problémáiról”. Legfeljebb szánalmat éreztek miatta, de ez a kivívott szánalom csak méginkább akadályozza a megoldásokat. Az oly gyakran hangoztatott különböző kijelentések – „Így és így kellene élnem!” vagy „Ha ez és ez történik, akkor jó lesz!” stb. – távol állnak a gyakorlattól, nem visznek el bennünket a változáshoz. Még kezdő lépésnek sem alkalmasak, hiszen nem is tudjuk, mi van velünk igazából. Üres szavak és magyarázatok csupán, amelyekkel elfedjük a nehézségek igazi okát.

Számtalan önismereti módszert kipróbálhatunk, hibát követünk el azonban, ha eluralkodik rajtunk a fogyasztói kultúra és bármit „bekajálunk”. Mindazonáltal könnyen ellenőrizhetjük a helyzetünket, ha a dolgok mögé tekintünk. Néhány kérdéssel felismerhető, hogy a módszerünkben van-e potenciál: „Mennyit adott nekem ez a módszer? Beszéltem róla vagy cselekedtem? Szeretettel vagyok-e mások iránt vagy sem? Elfogadom-e az életemet és a lehetőségeimet vagy másokra hárítom a felelősséget?” Fontos, hogy a gondolatainkról is tudjunk gondolkodni, hogy képessé váljunk saját vélemény megformálására. Ne higgyünk el mindent mindenkinek. Át kell engedünk mindent a saját szűrőnkön, különben vagy mindent „benyelünk” vagy a nehézségünk nyel be minket, és már nem is látjuk a kiutat a helyzetből. A spirituális utunkat akkor kezdhetjük el járni, ha már rendelkezünk kellő önismerettel. Amíg a sebeink nem gyógyultak be, addig a spirituális út csak vakvágány. Mindaddig újra és újra visszaesünk előző fejlődési szintünkre, amíg a személyiségünk ki nem teljesedik. Lehetnek még spirituális élményeink, de az út nem visz tovább. Nem véletlenül volt a delphoi jósda egyik felirata: „Ismerd meg önmagad!” Régi igazság, hogy mindenfajta spirituális útnak ez az alapja.

A hatékony önismereti módszerek hozzásegítenek ahhoz, hogy tudatosítsuk az életünkben elszenvedett traumákat, és a jövőben másként viselkedjünk. A segítségükkel mozgósítani tudjuk azokat a mintákat, amelyekkel elkerülhetjük az automatikus, romboló viselkedésmódot, így képessé válunk arra, hogy teljesebb életet éljünk, hogy mi magunk irányítsuk a lépéseinket és ne a körülményeink határozzák meg azokat.

A családfelállítás betekintést ad az emberi kapcsolatokban megnyilvánuló szeretet működésének törvényszerűségeibe. A nehézségek megoldásának és a segítségnyújtásnak olyan lehetőségeit nyújtja, amelyek korábban elérhetetlen voltak.