A sorozatban Bert Hellinger az általa továbbfejlesztett családfelállítási módszer lényegében egyszerű felismeréseit ismerteti.

A módszer a múlt század 90-es évei óta rohamosan terjed a pszichoterápiában. Bert Hellinger megállapításai az elmúlt húsz év alatt nem vesztettek érvényességükből, a Hellingeri „ősmondatok” ma is gyógyítanak. Tanítványai számtalan új lehetőséget vázoltak fel a módszer alkalmazásához – lásd a magyarul is szép számban megjelenő könyveket –, a módszer alapjai azonban ugyanazok maradtak.

Gondolataink és elképzeléseink nem mindig tükrözik pontosan az éppen aktuális lelki beállitódásunkat, ennek felismerése pedig a legtöbbször akadályba ütközik. Képesek vagyunk leélni egy életet anélkül, hogy a tudattalan lelki kötődéseinkről valamit is sejtenénk.

Lehetőségünk van azonban arra, hogy az életünkön változtassunk. Bert Hellinger a családi tudattalan törvényszerűségeinek felismerésével ehhez ad nekünk eszközöket. A családfelállítás során szembesülhetünk valóságos lelki viszonyulásainkkal, ez a szembesülés pedig átformál bennünket és új mederbe tereli sorsunkat.

A sokszor ismétlődő helyzetek – vagy azok, amelyekről nem is értjük, hogyan történhettek meg velünk – jelzik, hogy valamilyen kényszerítő erő hat ránk, amelynek a forrását amit nem ismerjük. A sorstévesztések – amikor belesodródunk valaki másnak a sorsába – eltávolítanak bennünket saját belső valóságunktól, és így a körülményeink is érthetetlenekké, értelmezhetetlenekké válnak számunkra.

A módszer hatékonysága a gyorsaságában is rejlik. A felismerés, egy Aha-élmény formál át bennünket, nem pedig hosszas pszichoterápia vagy gyógyszeres kezelés.
Bátorság kell hozzá, mert a lelkünk mindeddig ismeretlen mélységeibe hatolunk, hogy megéljük és megértsük az új lehetőségeinkben rejlő varázslatot.

A családfelállítás nem ezotéria, jóllehet sokan szeretnék így beállítani. Gyógyító hatása a valóság felismerésén és elfogadásán alapszik – ami sokszor nagyon nehéz, mert fel kell adni megszokott viszonyulásainkat és hiedelmeinket –, ehhez pedig racionálisan kell szemlélnünk önmagunkat.